Dự án


View Project...

Nhà máy thủy điện Trung Sơn – Thanh Hóa

July 26, 2016

View Project...

Lặn thi công xây dựng công trình ngầm

July 26, 2016

View Project...

Lặn quay camera khảo sát phần chìm

July 26, 2016

View Project...

Hàn cắt đường ống ngầm

July 26, 2016