Dự án


View Project...

Phục vụ hạ cánh phai thủy điện Huội Quảng

August 12, 2021

View Project...

Lăn phục vụ thi công Thủy điện Lai Châu

August 12, 2021

View Project...

Hạ cánh phai thủy điện Pake

August 11, 2021

View Project...

Thanh thải khu vực cửa nhận nước TĐ Nậm Chiến

August 11, 2021

View Project...

Cắt kim loại thanh thải chướng ngại vật

August 10, 2021

View Project...

Lặn hàn lắp đặt anode chống ăn mòn

August 10, 2021

View Project...

Lắp đặt đường ống dẫn

August 10, 2021

View Project...

Hàn vá chống thủng vỏ tàu

August 10, 2021

View Project...

Đánh bóng chân vịt

August 10, 2021

View Project...

Vệ sinh vỏ tàu, cạo hà

August 10, 2021