Dự án - Hạ cánh phai thủy điện Pake

Hạ cánh phai thủy điện Pake


Project Description

Đội lặn thi công lặn phục vụ dọn mặt bằng, kiểm tra và hỗ trợ hạ cánh phai thủy điện Pake
Địa điểm: Simacai – Lào Cai


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *