Dự án - Cắt ống vách trụ cầu tạm cầu Cái Tắc

Cắt ống vách trụ cầu tạm cầu Cái Tắc


Project Description

Đội lặn công ty tiến hành cắt ống vách trụ cầu, đục phá bê tông, thanh thải chướng ngại vật trả lại mặt bằng sau khi thi công.

Địa điểm: Cầu sông Cái Tắc
Tên dự án: Phá dỡ trụ cầu tạm cầu Cái Tắc


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *